ศูนย์ศิลปะ หมอลำหุ่น กลางชุมชน บ้านดงน้อย พื้นที่เล็กๆ ของเด็กเทวดาที่รอการเติบโต

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 มิถุนายน 62 / อ่าน : 215


เป็นบ้านอีกหลัง ที่ขยายเครือข่ายโดยการสนับสนุนโดยชุมชนบ้านดงน้อย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้หมอลำหุ่น เป็นพื้นที่ทำงานศิลปะ เล่น เรียนรู้ เป็นห้องสมุดได้อ่านนิทาน ของเด็กและเยาวชนในชุมชน หลังเลิกเรียน หรือวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ โดยมี พ่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เป็นประธานศูนย์ และเด็กเทวดารุ่นแรกๆ เป็นผู้ดูแล บ้านหลังนี้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งมาใด้ระยะหนึ่งแล้ว อีกไม่นานคงแล้วเสร็จ

เป็นกำลังใจให้หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ให้เติบโต แข็งแกร่งยิ่งๆ ขึ้นไป...
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com