โครงการโฟล์คซองสามัคคี “Folk Song in Harmony” โครงการที่แบ่งปันโอกาสกับน้องๆได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรีและต่อยอดไปสู่อาชีพ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 19 มิถุนายน 62 / อ่าน : 78


เริ่มต้นการทำงานแล้วกับ โครงการโฟล์คซองสามัคคี “Folk Song in Harmony” โครงการที่แบ่งปันโอกาสกับน้องๆได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรีและต่อยอดไปสู่อาชีพนักดนตรีในอนาคต จัดโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุข และ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และโรงเรียนและศูนย์ฝึกที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 ที่ 1.โรงเรียนฟ้าใสวิทยา 2.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก 3.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา 4.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา 5.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร 6.โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

ติดตามการทำงานของโครงการนี้กันต่อไปจร้า ....ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com