อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)ปีที่ 3 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 111


การเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน และพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมนิทรรศการ สื่อสร้างสรรคอิ์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" ณ ลาน nine square ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9


โดยภายในงานจะเป็นกิจกรรมนิทรรศการจากโรงเรียน 22 โรงเรียน และ บูธกิจกรรมภาคีเครือข่าย จากนั้นจะเป็นการเปิดลานกิจกรรมด้วยการแสดงจากหลากหลายโรงเรียน โดยการแสดงชุดแรกจะเป็นการแสดงชุดห้วยเฮี่ยนชาติพันธ์ชนเผ่าไทยสัมพันธ์ร่วมกันลดพุง จากโรงเรียนห้วยเฮี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 2. การแสดงมวยตับจาก of Suansom Healthy Resort จาก โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) จังหวัดสมุทรปราการ

3. การแสดงไฟสัญญาณจราจร จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4. การแสดงลิเกฮูลู Upensuk's  Boxing Hulu  จากโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
ต่อมาจะเป็นกิจกรรมการสาธิต เรื่อง "เมนูความสุขยกครอบครัว" และ กิจกรรมการเสวนาเรื่อง "จัดการเมนูอาหารอย่างไร ให้โภชนาการครบครัน" โดย คุณระวีวรรณ ลาภพิเชษฐไพบูรณ์ นักวิชาการเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม


  หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำบูธกิจกรรมทั้ง 22 โรงเรียน และต่อด้วยกิจกรรมโยคะพาเพลิน โดย คุณครูรสสุคนธ์ ซันจาน (ครูเก๋)  จากสถาบันสอนโยคะเด็ก nice to see u yogaต่อจากนั้นเป็นการเปิดกิจกรรมสวนสนุก โดยการแสดงหนังตะลุงสายติส จากโรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่สุดท้ายเป็นการทดลองการเรียนรู้การเลือกอาหารและโภชนาการ จากฉลากไฟจราจร จากโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งกิจกรรมประกาศผลมอบรางวัลโรงเรียน 22 โรงเรียน โรงเรียนใดจะได้รับรางวัลสามารถไปติดตามได้ในปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com