โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์- อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 24 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 102


โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ จัดโครงการ Be healthy @ อยู่เป็นสุข ขึ้นภายใต้โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแสดงชุด “โรงเรียนน่าอยู่ครูจัดให้” ตามมาด้วยการแสดงเต้นคาร์ดิโอ อยู่เป็นสุข การมอบเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียนเครือข่าย และนักเรียนที่ชนะการประกวดการทาอาหาร 
จากนั้นเป็นการเดินชมนิทรรศการ Be healthy @ อยู่เป็นสุข ตามฐานต่างๆ ดังนี้ 1.Be healthy food @อยู่เป็นสุข ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ Great food, Good health, Mulberry crispy roll, Thai dessert, First selection ฐานที่ 2. Be healthy exercise @อยู่เป็นสุข มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ โบว์ลิ่งสลายไขมัน, ส่งบอลนี้หุ่นดีแน่นอน, เลข 8 สามัคคี
ฐานที่ 3.Be healthy mood @อยู่เป็นสุข มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ โรงเรียนน่าอยู่ ครูจัดให้, ผลไม้หุ่นดี และหน้ากากหรรษา ตามมาด้วยฐานที่ 4. กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ มีกิจกรรมต่างๆ อย่างแคลอรี่สะเทือน

สามารถชมกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com