โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง จังหวัดตรัง - อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 97โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง จ.ตรัง จัดโครงการมาต๊ะลดอ้วน ชวนหลีกพุง โครงการภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) กิจกรรมเริ่มต้นด้วยเพลงเที่ยวเมืองตรัง, การแสดงชุดมาต๊ะ ออกกำลังกาย สไตล์เด็กสวนยาง, การแสดงชุดหนูน้อย ฉลากโภชนาการ, การแสดงชุดพะยูนชวนลดอ้วน ตามด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่ทีมชนะการประกวดอาหาร, การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนบันทึกสมุดสุขภาพอยู่เสมอ 
จากนั้นเป็นการนำชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ กิจกรรมในฐานหรอยหนัดเมนูลดอ้วน ซึ่งมีแสดงเมนูที่ชนะการประกวด, ฐานหยับการวิ่งเต้น เล่นลดอ้วน มีการวิ่งผลัดน้ำยาง, วิ่ง 3 ขาอ่านฉลากไฟจราจร ส่วนฐานแหลงให้เทือนเตือนกันหลีกพุง มีการเล่นลูกยางพาโชค ตามด้วยกิจกรรมเกมของโรงเรียนเครือข่าย

ไปชมกิจกรรมนั้นกันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com