โรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่ - อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 105โรงเรียนบ้านลำทับ จ.กระบี่ จัดโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ด้วยชื่อโครงการ ลำทับ สายติส ไม่ติดพุง ที่โรงเรียนบ้านลำทับ อำเภอลำทับ จ.กระบี่

ในงานเริ่มด้วยคณะกลองยาว และมีการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการโดย นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ จากนั้นมีการเปิด VTR นำเสนอกิจกรรมโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ภายใต้ชื่อโครงการ “ลำทับสายติส ไม่ติดพุง”

จากนั้นมีการนำนิทรรศการ “ลำทับสายติส ไม่ติดพุง” อาทิ หนังตะลุงลดอ้วน,มโนราห์,คีตะมวยไทย ตามด้วยการมอบเกียรติบัตร และชมนิทรรศการ “ลำทับสายติส ไม่ติดพุง” , นิทรรศการลำทับสายติส ไม่ติดพุง โดย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านลำทับ , นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์จากกลุ่มภาคีเครือข่าย

ต่อด้วยการชิมเมนูใหม่สุขภาพดี

งานนี้มีการจัดขึ้นด้วยธีมงานวัด ลำทับสายติส ไม่ติตพุงโชว์ ส่วนการแสดงบนเวที เริ่มด้วยเมดเลย์เพลง 3 ออ ของนักเรียน สนุกมากๆ ไปชมกิจกรรมนี้กันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com