โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน จังหวัดมหาสารคาม - อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 110โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน จ.มหาสารคาม จัดโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย ในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ด้วยชื่อโครงการ ลูกวังยาว เฮ็ดดี Healthy Kids ขึ้นที่ อาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหาสารคาม เขต 3 กิจกรรมเริ่มด้วยตัวแทนโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ตามด้วยการชม VTR “ลูกวังยาว เฮ็ดดี Healthy Kids” ตามด้วยการแสดงจากตัวแทนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ โปงลาง วัยยาว พาดิ้น และการมอบรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเกมรู้เท่าทันสื่อ ให้กับแกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครอง ประกวดเมนูอาหารลดพุงท้องถิ่น ซึ่งผู้ได้รับรางวัล คือ นางดวงจันทร์ ชาวดอน (ไกใต้น้า)

ส่วนรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเมนูอาหารลดพุงท้องถิ่น ซึ่งผู้ได้รับรางวัล คือ นางบุญโฮม สุวรรณโสภา (ลาบปลาดุกย่าง ผักเคียง)

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดเมนูอาหารลดพุงท้องถิ่น คือ นางพิดสะดาจัน มาดรกลาง (สลัดลาว)

ตามด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชนะการแข่งขันประกวดเมนูขนมกลุ่มแป้งเพื่อสุขภาพที่มีในท้องถิ่น

1.เด็กหญิงกนกนัดดา นันบุญมา (ข้าวต้มมัด น็อคเอาท์พุง) 
รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเมนูขนมกลุ่มแป้งเพื่อสุขภาพที่มีในท้องถิ่น 
2.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดรละคร (ข้าวเหนียวปิ้ง หวานมันน้อย) 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดเมนูขนมกลุ่มแป้งเพื่อสุขภาพที่มีในท้องถิ่น 
3.เด็กหญิงณัฐณิชา สาเกตุ (มันเผา ไร้ไขมัน) 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประกวดเมนูขนมกลุ่มแป้งเพื่อสุขภาพที่มีในท้องถิ่น 
จากนั้นมีการพาชมนิทรรศการ 
-ฟิตดี Healthy Kids 
-ลูกกอล์ฟ 3 สี เสริมพลัง ขยับการ 
-โปงลาง วังยาว พาดิ้น 
-เก้าอี้หรรษา พาสุข 
-ลิงชิงหาง พิชิตแคลอรี่ 
-ปรุงดี Healthy Kids เมนูอาหารจากตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน 
-บูรณาการดี Healthy Kids 
- หนังสือเล่มเล็ก 
-ฉีก ตัด ประกระดาษ 
-ปั้นดินเป็นดาว 
-ปะติด จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ไปดูกิจกรรมนั้นกันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com