โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก - อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 90โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จัดงานในโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ภายใต้โครงการ “ตากวิถี Healthy Ways” ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 
โดยมีการกล่าวต้อนรับจาก เด็กหญิงศกลรัตน์ ลำเต็มนักเรียนแกนนำและประธานนักเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ต่อด้วยการแสดง ชุดบันเทิงเริงกะลา, การแสดง ชุดมาริโอ้กระทงสาย, โชว์ ยำข้าวเกรียบลีลา เมนู Dinner กระทงสาย และมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

จากนั้นมีการนำเสนอกิจกรรมบูรณาการ Dinner กระทงสาย ที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง และกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ และสรุปภาพรวมของโครงการ

ไปชมบรรยากาศกิจกรรมวันนั้นกันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com