พิธีประกาศผลมอบรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 62 / อ่าน : 134


กำหนดการพิธีประกาศผลมอบรางวัล 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

และชมนิทรรศการ สื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์  

ภายใต้ โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 3 

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26  พฤษภาคม 2562

ณ ลาน nine square ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 

กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 22 โรงเรียน และ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด

10.00 - 16.00 น.        เชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการจากโรงเรียน 22 โรงเรียน และ บูธกิจกรรมภาคีเครือข่าย

                            (แต่ละบูธมีกิจกรรมสาธิตหมุนเวียนบูธละ 2 ชั่วโมง)

กิจกรรมเวที 

10.00 - 12.00 น.        พิธีกรกล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมบนเวที

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.        เปิดลานกิจกรรม การแสดงสี่ภาค จากโรงเรียนห้วยเฮี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 

13.30 – 14.00 น.       เปิดสวนสนุก กิจกรรมการ

14.00 - 14.45 น.        เปิดลานกิจกรรม การแสดงมวยตับจาก จาก โรงเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) จังหวัดสมุทรปราการ

14.15 – 14.30           เปิดลานกิจกรรม การแสดงลิเกฮูลู  จากโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

14.30 - 15.00 น.        เตรียมความพร้อมเวที  สำหรับกิจกรรมในช่วงต่อไป

15.00 - 16.00 น.         เปิดห้องทดลอง กิจกรรมสาธิต เรื่อง “ ปิดเทอมสุขภาพดี เมนูความสุขยกครอบครัว

16.00 - 16.45 น.        เปิดลานกิจกรรม กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “อย่างไร จึงได้ผัก ผลไม้ดี 400 กรัม

16.45 - 17.00 น.        พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม  

17.00 – 17.15 น.       เปิดสวนสนุก การแสดง หนังตะลุงสายติส จาก โรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่

17.15 – 18.00 น.       เปิดห้องทดลอง ชวนเรียนรู้การเลือกอาหารและโภชนาการ จากฉลากไฟจราจรจาก โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร

18.00 – 18.30 น.       พิธีกรแนะนำกิจกรรมในวันต่อไป และกล่าวปิดกิจกรรม

 

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 

กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 22 โรงเรียน และ ภาคีเครือข่ายร่วมจัด

10.00 - 16.00 น.        เชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการจากโรงเรียน 22 โรงเรียน และ บูธกิจกรรมภาคีเครือข่าย

                            (แต่ละบูธมีกิจกรรมสาธิตหมุนเวียนบูธละ 2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน

10.00 - 13.00 น.        คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอ และพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 3 ระดับภูมิภาค   

กิจกรรมเวที 

10.00 - 11.00 น.        พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม

11.00 – 12.00 น.       เปิดลานกิจกรรม การแสดงดนตรี โฟล์คซอง จากมหาวิทยาศิลปกร

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.15 น.        เปิดลานกิจกรรม จาก โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) จังหวัดน่าน

13.15 - 14.00 น.        เปิดลานกิจกรรม การ Talk Show “มิติใหม่ เด็กไทยกินผักและผลไม้ ใส่ใจ ลดหวาน มัน เค็ม” โดย อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

14.00 - 14.15 น.        พิธีกรกล่าวแนะนำโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ปีที่ 3 พร้อมชม VTR

14.15 - 14.30 น.        เปิดลานกิจกรรม จาก โรงเรียนบ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร

14.30 - 14.45 น.        กล่าวรายงานที่มาของโครงการ

                            -   โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

                            กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน 

                            -   โดย รองศาสตรจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

14.45 - 15.45 น.        การเสวนาพิเศษในหัวข้อ นโยบายการส่งเสริมสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ Active Learning สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 อ. ในเด็กและเยาวชน

                            - เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                            - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

                            - รองปลัดกรุงเทพมหานคร

                            ดำเนินรายการเสวนา และร่วมการเสวนา โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  

                            ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

                            ถ่ายภาพร่วมกัน

 

15.45 – 16.00 น.       มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

                             โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                            มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่องค์กรสนับสนุน

                            โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

16.00 - 17.00 น.        พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และ ถ้วยพระราชทาน จาก

                            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”

                            - รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่โรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                            โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

                            - รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่โรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                            โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                            - รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่โรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร

                            โดย รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 

                            -  รางวัลชนะเลิศ “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” และ ประกาศนียบัตร

                            โดย รองศาสตรจารย์นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com