การพัฒนาศักยภาพและปฐมนิเทศนักสื่อสารสร้างสรรค์ 4 ภูมิภาค ระยะที่2

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 เมษายน 62 / อ่าน : 259


เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพและปฐมนิเทศนักสื่อสารสร้างสรรค์ 4 ภูมิภาค ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนนักข่าวที่ถูกคัดเลือกจากการอบรม "วารสารศาสตร์มือถือ : Mobile Journalism" ของแต่ละภูมิภาคไปแล้วในระยะที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงแรม TK Palace Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการกล่าวเปิดและบรรยายภายใต้หัวข้อ "การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ในสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมควรเป็นอย่างไร" โดยรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ การปฏิรูปการเรียนรู้ "สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม" ต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรมากความสามารถ อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมสื่อ" โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ // การบรรยายพิเศษหัวข้อ "การสืบค้นและตรวจสอบข้อเท็จจริงในการนำเสนอข่าว โดยคุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

จากนั้นเป็นกระบวนการ Dialoguel / การฟังและจับประเด็น Deep listening โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามด้วยการชี้แจงโจทย์และทิศทางการทำงานโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในระยะที่ 2 โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการ ต่อด้วยการให้ความรู้ "หลักการเล่าเรื่อง (Story telling)"  โดยคุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า หลักการเขียนบท (Script Writing) และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้เนื้อหาอย่างถูกต้องโดยคุณนิพนธ์ ตั้งแสงประทีป บรรณาธิการบริหารข่าวและโซเชียล กระปุกดอทคอมและผู้ดำเนินรายการสารคดีเชิงข่าว Big story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการวางแผนการทำงานในพื้นที่ใน 4 ภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 4 เดือน สำหรับผู้ผลิตผลงานคลิปวิดีทัศน์ผ่าน Smartphone โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีวิทยากรกระบวนการดังนี้1.คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ)2.คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า)3.คุณวิทยา จิรัฐติกาลสกุล (กลุ่มสื่อสุขสันต์)4.คุณอุมาพร ตันติยาทร (โปรดิวเซอร์รายการสารคดีโทรทัศน์บริษัท บุญมีฤทธิ์ จำกัด)ซึ่งมีประเด็นหัวข้อที่ใช้ฝึกปฏิบัติการทั้ง 4 หัวข้อ ประกอบด้วย1.ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย2.ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3.ประเด็นอัตลักษณ์ - วัฒนธรรม - พหุวัฒนธรรม - คุณค่าความดีของคนดี4.ประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยงในชุมชนอาจารย์ดร.กันยิกา ชอว์และคณะ ชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมหลักสูตรสื่อท้องถิ่นสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการผลิตสื่อในพื้นที่ร่วมกับโครงการอย่างถูกต้องต่อไป จากนั้นแต่ละภูมิภาคก็ได้นำเสนอไอเดียเพื่อผลิตคลิปสั้นของตนเองเพื่อใช้ทำงาน หลังจากนั้นรอติดตามกันว่าผลงานของแต่ละภูมิภาคจะออกมาเป็นอย่างไร


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com