รายงานความก้าวหน้าภายใต้โครงการ ปลุก-ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 มกราคม 62 / อ่าน : 384


วันที่ 28 - 29 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดมหกรรม

ปลุก – ใจ – เมือง ภายใต้ชื่อว่า “ฮ่วมคึด  ฮ่วมเฮ็ดได้ ปลุก -ใจ -เมือง #อีสานบ้านเฮา” ภายใต้แนวความคิด มาร่วมปลุกคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง เพื่อหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคนในชุมชน มาร่วมกันปลุกใจเมือง ปลุกใจคุณ และปลุกใจเรา โดยเครือข่ายภาคประชาชนภาคอีสาน และองค์กรต่างๆเข้าร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ กว่า 300 คน  ในวันที่ 28 พ.ย. 2561 ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรม โดยคุณศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  

โดยภายในงานมหกรรมได้มีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ และชุมชนศรีฐาน นอกจากนี้ทางเครือข่ายพื้นที่ยังได้ร่วมกัน ถอดบทเรียนโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคใต้อีกด้วย

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน

“สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่และเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดงานครั้งนี้ ยินดีอย่งยิ่งที่เห็นผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น และเห็นการพัฒนาที่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เคยได้ยินชื่อชุมชนศรีฐานของเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้ร่วมกันพัฒนาและมีการจัดกิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนต่อเนื่องกันมาหลายครั้งจนตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว เคยได้ไปเปิดงานที่ตลาดท่าพระร้อยปี เห็นพลังของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง และตลาดนี้ก็ได้รับรางวัลระดับประเทศ และเคยได้ยินการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนสาวะถี ที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยว ยินดีมากที่ชาวชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาขยะด้วยตนเอง ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ทั้งร้อยเอ็ด และเลย ยินดีที่ทุกภาคส่วนของชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อผลดีที่จะเกิดกับชุมชนของตนเอง นี่แหละที่เรียกว่า พัฒนาได้ถูกจุด และยั่งยืนอย่างแท้จริง”

คุณศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

“จากการได้เห็น ได้ยิน และได้ฟัง ชาวบ้านเค้าเล่าเรื่องตัวเอง บ้านตัวเองมันเป็นความปิติ ซึ่งมันมากกว่าความยินดี ตอนที่อ่านรายงานมันแค่เป็นความยินดี แต่เมื่อได้ลงพื้นที่มันคือ ความปิติ ยินดี ที่ได้เห็นชุมชน แข็งแรง ภาครัฐเข้ามาให้ความร่วมมือ และไม่ใช่โครงการที่ สสส. เข้ามามีบทบาทหลัก แต่เป็นการลุกขึ้นจากชุมชนเอง”

คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ


ภาพกิจกรรมกิจกรรมการเสวนา
 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com