ศิลป์สร้างสุขพาไปรู้จัก บ้านตาสุ่ม สุวรรณวงศ์ ปราชญ์สาวะถี ผู้เรื่องหมู่บ้านสาวะถี ไปชมกันว่าคุณตามีชีวิตเรียบง่ายอย่างไร

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 9 ตุลาคม 61 / อ่าน : 487


" บ้านตาสุ่ม ปราชญ์สาวะถี " 

 

คุณตาสุ่ม สุวรรณวงศ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ณ. สาวะถี
ตรงใกล้ๆ วัดไชยศรี


เรื่องเล่าผ่านฮูปแต้ม

ตำนานแห่งลุ่มน้ำโขง
เล่าเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
สุดคลาสสิก

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com