เปิดแล้ว"ฮูปแต้มฯ"โบราณสถานอายุกว่า 200 ปี - คมข่าวทั่วไทย คมชัดลึก

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 กันยายน 61 / อ่าน : 281


 

 

 

 

อ่านข่าวเพิ่มต้นฉบับได้ที่นี่ 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com