ละครหุ่นกะลา กระบวนการในการสร้างสรรค์งานละครสำหรับเยาวชน เริ่มจากการเขียนบท การเล่าเรื่อง การอ่านบท การฟัง การพูด แสดง และดู

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 31 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 6,562


ละครหุ่นกะลา เป็นอีกกระบวนการในการสร้างสรรค์งานละครสำหรับเยาวชน
เริ่มต้นจากการเขียนบท การเล่าเรื่อง การอ่านบท การฟัง การพูด แสดงการแสดง รวมไปถึงการดู

 

 


ละครหุ่นกะลา ได้อะไร? กว่าที่คิด 
เพียงตัวละครหุ่นกะลา เราก็เห็นถึง
การนำเอาเสน่ห์ในชุมชน
มาเล่น มาเล่า เรื่องราวดีดีในชุมชนกระบี่เมือง3ดีวิถีสุข
กระบี่เมืองศิลปะ
ละครสำหรับเยาวชน
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
พลเมืองเด็กท่ามะพร้าวปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]