พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถีสู่เศรษฐกิจยั่งยืน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 20 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 1,040


พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถีสู่เศรษฐกิจยั่งยืน 


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โครงการสินไซโมเดล โดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้เชิญประชาชนที่ผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลสาวะถีกว่า 30 คน มาร่วมรับฟังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจำหน่ายให้ได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมี ดร.ขาม จาตุรงคกุล จากภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร 


โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนสาวะถี ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตอยู่ไม่ว่าจะเป็น ปลาร้าบอง , กระติบข้าวเหนียว , เสื่อกก , ทอผ้า , ข้าวเกรียบว่าว , กระจกถมทอง , ข้าวจี่ , และอื่น ๆ ได้เห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีจำหน่ายในระดับนานาชาติ แต่ยังใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นเดิม เพียงเปลี่ยนรูปลักษณ์ รูปแบบ ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มราคาได้ 


โคมไฟจากไม้ไผ่ 


โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมองเห็นรูปแบบใหม่ ๆ จากผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ตนเองผลิตอยู่ แต่สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถจำหน่ายในตลาดที่เพิ่มขึ้นได้ เช่น กระติบข้าวเหนียวที่เคยผลิตอยู่จำหน่ายได้อันละ 120-150 บาท หากเปลี่ยนรูปแบบเป็น โคมไฟ หรือ กล่องใส่ดินสอ อาจจะมีขนาดเล็กลง และใช้วัสดุน้อยกว่า แต่ราคามากกว่าเดิมถึง 5 เท่า 


ปลาร้าบองของฝากจากชุมชน 


รวมถึงปลาร้าบองที่เคยแยกขายเป็นกระบุก กระปุกล่ะ 10-15 บาท แต่หากปรับรูปแบบและจัดใส่แพ็คเก็จใหม่ จะสามารถเพิ่มราคามากขึ้นไปอีกและสามารถจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากและเป็นสินค้าส่งได้ 


กระเป๋าเอาไว้ใส่สุนัข ผลิตจากเสื่อกก 


นอกจากนั้นเสื่อกกที่เคยผลิตขายผืนละ 200-250 บาท หากมีการนำมาตัดเย็บใหม่ เป็นบ้านหมา กระเป๋า ที่รองจาน รองแก้ว จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนให้สามารถเป็นที่ต้องการของตลาดได้ 


นอกจากนั้นทางกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังได้ช่วยกันเลือกแบรนด์สินค้าของท้องถิ่น โดยเลือกแบรนด์สินค้า "สินไซโมเดล" ว่า "สินไซสาวะถี" โดยจะมีการใช้แบรนด์หรือยี่ห้อนี้ติดสินค้าของตนเพื่อจำหน่ายในงานเทศกาลต่าง  ๆ เพื่อให้สินค้าของชุมชนสาวะถี เป็นที่รู้จักและถูกใจสำหรับผู้เลือกซื้อด้วย 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com