เด็กๆ บางลำพู ลงพื้นที่ถ่ายรูป ภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชนหนู ให้เป็นเสน่ห์บางลำพู

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 20 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 695


วันนี้หลังเลิกเรียน เด็กๆ บางลำพู ลงพื้นที่ถ่ายรูป #ภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชนหนู คอยติดตามเรื่องเล่าภาพของเด็กๆ ว่ามีเรื่องราวอย่างไร ในงานดีดีที่เป็นเสน่ห์บางลำพู









ปฏิทินกิจกรรม













แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com