สินไซสัญจรตะลอนชวนเพื่อนร่วมรักวัฒนธรรมอีสาน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 20 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 1,086


สินไซสัญจรตะลอนชวนเพื่อนร่วมรักวัฒนธรรมอีสาน  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เด็กเยาวชนจากโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถึราษฎร์รังสฤฏิ์) โดยมีครูนงนุช ศิริภูมิเป็นผู้นำพา  และโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  โดยมีอาจารย์พรศักดิ์ ภูมิสวาท เป็นผู้ควบคุมวง ได้เดินทางไปแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีและหนังประโมทัยสินไซที่โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนแรกคือ โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนมาเข้าชมจำนวน 124 คน 


การแสดงที่โรงเรียนแห่งนี้เด็ก ๆ ที่เข้าชมมีทั้งระดับ อนุบาล ประถมต้น และ ประถมตอนปลาย ทุกคนมีความสุข ปรบมือ และชื่นชมการแสดงเป็นอย่างยิ่ง และพอสิ้นสุดการแสดงได้มีการถามตอบ เพื่อทดสอบว่าเด็ก ๆ ได้ประโยชน์อะไรจากการแสดงครั้งนี้ และการแสดงครั้งนี้มีข้อคิดอย่างไรบ้าง 


สำหรับโรงเรียนบ้านม่วงโป้แห่งนี้ สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม "สินไซโมเดล" ปีที่ 3 โดยสนใจการ "ฟ้อนสินไซ" ซึ่งเป็นการฟ้อนหรือการรำเฉพาะที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีความสามารถพิเศษเรื่องการร่ายรำ และมักจะได้เป็นตัวแทนในการแสดงฟ้อนรำต้อนรับคณะใหญ่ ๆ เวลามีการจัดงานระดับจังหวัดเสมอ ทางโครงการสินไซโมเดลและโรงเรียนบ้านม่วงโป้จึงจะร่วมกันหาวิทยากรมาฝึกสอนการ "ฟ้อนสินไซ" ให้กับโรงเรียนนี้เพื่อนำไปจัดแสดงเวลามีการจัดงานในอนาคต ในนามของโครงการ "สินไซโมเดล" 


จากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะสินไซสัญจรได้เดินทางต่อเพื่อไปแสดงที่ โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสาวะถีเช่นกัน โดยโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กนักเรียนทุกระดับมาเข้าชมการแสดงจำนวน 66 คน นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครอง ปราชญ์ชุมชนมาร่วมรับชมด้วย โดยมีนายนราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  ให้การต้อนรับ


โดยโรงเรียนแห่งนี้ ยินดีเข้าร่วมกับ "โครงการสินไซโมเดล" โดยเด็กเยาวชนในชุมชนมีพื้นฐานการจักสานไม้ไผ่ โดยเฉพาะกระติบข้าว และมีปราชญ์ในชุมชนที่สามารถสานกระติบข้าวและจักสานเครื่องมืออื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมาก จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันที่ทางโครงการจะนำเอาวิทยากรในชุมชน มาสอนการจักสานให้เด็กนักเรียน เพื่อสร้างอาชีพและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาร่วมจำหน่ายให้กับชุมชน เวลามีการจัดงาน และการแสดงด้วย 


นอกจากนั้นยังมีเสียงชื่นชมจากชุมชนว่า การแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีและการแสดงหนังประโมทัยนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะการแสดงแบบนี้ เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก แต่หากมีการนำกลับมาแสดงโดยเฉพาะให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ จะทำให้เป็นการปลูกฝังความรักวัฒนธรรม รักท้องถิ่น และรักชุมชนของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้ 
นอกจากปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com