ศิลปกรรม มข.ใช้ศาสตร์การละครเสริมพลัง "มัคคุเทศก์ชุมชนสาวะถี"

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 20 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 979


 

คณะศิลปกรรม มข.ใช้ศาสตร์การละครเสริมพลัง "มัคคุเทศก์ชุมชนสาวะถี" 


เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์พชญ อัครพราหมณ์ จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ ได้อบรมกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อต่อยอดพัฒนาคุณภาพมัคคุเทศก์ชุมชนให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ต่อยอดจากโครงการ "สินไซโมเดล"ปี 3 


โดยการอบรมครั้งนี้ได้ใช้ศาสตร์การละคร เข้ามาพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์เพื่อให้มีความกล้าแสดงออก และใช้บทบาทสมมุติทำให้เด็กเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยกล้าพูด การนำเสนอ พร้อมกล้าเล่าเรื่องชุมชนของตนเองอีกด้วย 

นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อให้มัคคุเทศก์ชุมชนมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเอาไว้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

โดยจะมีการฝึกทดสอบการท่องเที่ยวชุมชนสาวะถีวิถีวัฒนธรรม ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.เพื่อฝึกความสามารถของมัคคุเทศก์ชุมชนสาวะถีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเอง 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com