เรียนร้องเพลง Do-Re-i ในรูปแบบ solfège กับโครงการประสานเสียงสร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 27 มิถุนายน 61 / อ่าน : 714


การเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2 วันนี้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยาได้ทำกิจกรรมเรียนร้องเพลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ในสัปดาห์นี้น้องๆ ได้เรียนร้องเพลง "Do-Re-i" ในรูปแบบ solfège ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว และสามารถร้องทำนองเพลงได้จบบทเพลง น้อง ๆ นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีพัฒนาการทางการร้องเพลงดีขึ้นเป็นอย่างมาก

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com