Sa-ti ทีม Art' Gallery ประเภท คลิปสั้น ในโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 21 มิถุนายน 61 / อ่าน : 611


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศประเภทคลิปสั้น และรางวัลสูงสุด Best of the best ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยผลงานเรื่อง Sa-ti ทีม Art' Gallery จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยนายปวรุตม์ โล้กรุด นางสาวนิภาดา เรืองนุ้ย นายธัชพล ปิ่นเพ็ชร์


แนวคิดของเรื่อง Sa-ti

แรงบันดาลใจจากการได้เห็นหลาย ๆ โฆษณาของตัวโครงการสสส.นำเสนอเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จึงเกิดไอเดียจะรวมสถานการณ์ของการดื่มสุราแล้วขาดสติ ว่าผลกระทบทั้งหมดคืออะไรบ้าง ส่วนเรื่องเทคนิคการถ่ายที่ใช้มุมแทนสายตาเหตุเพราะว่าอยากให้ผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในหนังและลุ้นไปด้วย


คลิปสั้นเรื่อง Sa-tiผลงานคลิปสั้นเรื่อง Sa-ti


 
ติดตามบรรยากาศงานประกาศผลได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com