Unreason-ขาดสติ ทีม prologue film ประเภท คลิปสั้น ในโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 957ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คลิปสั้น

ด้วยผลงานเรื่อง Unreason-ขาดสติ ทีม prologue film จากโรงเรียนชลกันยานุกูล

โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ ความดี,นางสาวสุดารัตน์ ขันทอง และนางสาวบุญญารักษ์ สุกปลั่ง

 

แนวคิดของเรื่อง Unreason-ขาดสติ


เนื่องจากในปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนมากเสพสื่อหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสื่อโฆษณาจากหลาย ๆ ทาง เราจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนมากก็มีกลุ่มไอดอลหรือมีการติดตามกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง และหลงใหลกับสิ่งที่บุคคลนั้นนำเสนอ บางครั้งโฆษณาต่าง ๆ หรือการจัดโปรโมชั่น การชิงรางวัล มีการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย กลุ่มของดิฉันจึงเลือกที่จะจัดทำสื่อชิ้นนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เสพสื่อโฆษณาและการตลาดอย่างรู้เท่าทัน ไม่หลงใหลจนเกินไป และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยไม่ตกเป็นทาสของสื่อโฆษณาและการตลาดคลิปสั้นเรื่อง Unreason-ขาดสติ

 

 

ผลงานคลิปสั้นเรื่อง Unreason-ขาดสติ


 

 

 

 

ติดตามบรรยากาศงานประกาศผลได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com