Dark side social ทีม syrup ประเภท คลิปสั้น ในโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 537


ผลงานเรื่อง Dark side social ทีม syrup จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยนาย ณัฐชนน พลอยเทศ, นายกฤษณรักษ์ ใจมั่น และนาย กฤตภาส เมืองเชียงหวาน

แนวคิดของเรื่อง Dark side social

เหตุการณ์จากชีวิตจริงของคนใกล้ตัวทีม Syrup อยากนำเสนอการที่ผู้คนในโลกโซเชียล ได้ดูข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้คนหรือช่องเพจได้เอามาลงให้เห็น มันดีทั้งเรื่องจริงละไม่จริงตามความคิดของเเต่ละคน ซึ่งเหตุการณ์ที่ได้นำเสนอไปคือการที่อยากจะบอกให้ได้เห็นว่า สิ่งที่คุณกำลังดูเเละวิจารณ์กันอยู่ บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงเเค่การจัดฉากหรืออยากทำให้คน ๆ นั้นเสียชื่อเสียง เเละการวิจารณ์ตามที่ผู้คนได้เห็นอาจทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเสียชื่อเสียง เสียอนาคต เพราะการทำร้ายจากการวิจารณ์ในสังคม อยากให้ผู้คนที่ได้ดู เห็นว่าควรวิจารณ์ในสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่เช่นนั้น 1 คอมเม้น 1 เเชร์ของผู้คนในสังคมอาจทำให้ใครบ้างคนต้องเสียอนาคตได้ครับ


คลิปสั้นเรื่อง Dark side social 

(ไม่สามารถเผยแพร่วีดีโอได้เนื่องจากติดปัญหาลิขสิทธิ์เพลง สามารถรับชมได้เพียงภาพตัวอย่างผลงานเท่านั้น)

ผลงานคลิปสั้นเรื่อง Dark side social


ติดตามบรรยากาศงานประกาศผลได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com