กล้าได้กล้าเสีย ทีม 3 ดอ ประเภท คลิปสั้น ในโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 539


ผลงานเรื่อง กล้าได้กล้าเสีย ทีม 3 ดอ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยนายกมลภพ ชวลิตเชษฐ์, นายศราวุธ นิ่มเจริญ และนายกันตินันท์ เอมประณีตร์

คลิปสั้นเรื่อง กล้าได้กล้าเสียผลงานคลิปสั้นเรื่อง กล้าได้กล้าเสีย


ติดตามบรรยากาศงานประกาศผลได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com