ผิดตรงไหน ใคร ๆ ก็อยาก "สวย" ทีม 3 ปลาเก๋า หอการค้า ประเภท คลิปสั้น ในโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 185


ผลงานเรื่อง ผิดตรงไหน ใคร ๆ ก็อยาก "สวย" ทีม 3ปลาเก๋า หอการค้า จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยนาย ณัฐพงษ์ อาณัติ, นาย ไชยวัฒน์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวณัฐวรรณ จันทร์ธานี

แนวคิดของเรื่อง ผิดตรงไหน ใคร ๆ ก็อยาก "สวย"

ในปัจจุบันวัยรุ่นอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ที่เป็นเป้าหมายของสื่อโซเชียล เพราะวัยรุ่นตัดสินใจเร็วจนทำให้เราเห็นข่าวการเสียชีวิตจากยาลดความอ้วนในสื่อโทรทัศน์บ่อยขึ้น คลิปสั้นของเราจึงต้องการให้ผู้เสพสื่อตระหนักถึงภัยของสื่อโซเชียล ไม่หลงเชื่อกับสรรพคุณของสินค้าจนละเลยความเป็นจริงจนเป็นอันตรายกับตนเอง


คลิปสั้นเรื่อง ผิดตรงไหน ใคร ๆ ก็อยาก "สวย" 


ผลงานคลิปสั้นเรื่อง ผิดตรงไหน ใคร ๆ ก็อยาก "สวย"


คิดตามบรรยากาศงานประกาศผลได้ที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com