แก้ไข (นกรู้นะ) ทีม Cut off ประเภท คลิปสั้น ในโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 มิถุนายน 61 / อ่าน : 337


ผลงานเรื่อง แก้ไข (นกรู้นะ) ทีม Cut off จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยนาย จักรพันธุ์ เบ็ญจมินทร์ และนาย ชัชวัสส์ ปาณชู

แนวคิดของเรื่อง แก้ไข (นกรู้นะ)

ต้องการที่จะนำเสนอแผนการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีกลลวงต่าง ๆ นานาเพื่อจะดึงกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งการใช้สีสันของขวด การใช้สัญลักษณ์ รวมถึงใช้ภาพโฆษณาให้ดูเท่ดูทันสมัย โดยเล่าเรื่องผ่านการใช้นักแสดงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมาอธิบายตรง ๆ สั้น ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุด และจดจำได้ง่ายที่สุด เพื่อที่จะได้ลดกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่


คลิปสั้นเรื่อง แก้ไข (นกรู้นะ)

 

ผลงานคลิปสั้น เรื่อง แก้ไข (นกรู้นะ)


ติดตามบรรยากาศงานประกาศผลได้ที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com