นักสืบชุมชนเล่าเรื่องกะปิ4.0 ผ่านครูภูมิปัญญาในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว จ.กระบี่

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 61 / อ่าน : 303


 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดกระบี่ ทีมงานมือทองของนักสื่อสารสร้างสรรค์ได้จัดกิจกรรมนักสืบชุมชนเล่าเรื่องกะปิ4.0 ผ่านครูภูมิปัญญาในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว โดยมีนายสุบิน นิยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว กล่าวเปิดกิจกรรมนักสืบชุมชนเล่าเรื่องกะปิ4.0 เพื่อสร้างพลังพลเมืองเด็กท่ามะพร้าวร่วมสร้างชุมชน3ดีวิถีสุขภายใต้ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ซึ่งกิจกรรมนี้นักสืบชุมชน จะได้ค้นหาเรื่องราวของ”กะปิ”ในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว พร้อมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ สู่การเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com