กะปิ สร้างสื่อดี•พื้นที่ดี•ภูมิดี สร้างชุมชนสู่การเรียนรู้ ทุกคนร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ร่วมกัน

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 26 เมษายน 61 / อ่าน : 374


เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องกะปิในชุมชนมาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์
-กะปิ4.0- สร้างชุมชนสู่การเรียนรู้

ศิลป์สร้างสุข ภูมิปัญญายั่งยืน 
สื่อดี•พื้นที่ดี•ภูมิดี


.
#กะปิท่ามะพร้าว
#กระบี่เมืองสามดีวิถีสุข
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#กลุ่มละครมาหยา #บ้านไร่สุขสันต์ #สสส


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com