แหลมกรวด จ.กระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนต้นแบบ “เมือง 3ดีวิถีสุข” สู่การสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 20 มีนาคม 61 / อ่าน : 620


นายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมกรวด และนักเรียนแกนนำในชุมชนบ้านแหลมกรวด ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนต้นแบบ
“เมือง 3ดีวิถีสุข” สู่การสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์
#กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข 
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#ศิลป์สร้างสุข #FeedDD #จิตอาสาพลังแผ่นดิน
#สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
#เครือข่ายเมืองสามดีสานสุขภาวะชุมชน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com