ภาพบรรยากาศวันปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

12 มีนาคม 61 / อ่าน : 2,336

ภาพบรรยากาศวันปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี มีน้องๆ จากสื่อคลิปวิดิโอสั้น(Short Clip) ซึ่งมีคุณพัฒนะ จิระวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณบุญชัย กัลยาศิริ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณอุมาพร ตันติยาทร โปรดิวเซอร์รายการสารคดีโทรทัศน์ บริษัท บุญมีฤทธิ์ จำกัด, คุณสาธิต  สมสุข เป็นอดีตช่างภาพรายการกบนอกกะลา  ปัจจุบันเป็นช่างภาพฟรีแลนช์ ถ่ายทั้งพรีเซนต์ สารคดี, คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ 

          ส่วนประเภทงานเขียน สารคดี เรื่องเล่า พร้อมภาพประกอบ มี อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, คุณธารา  ศรีอนุรักษ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, คุณประชาคม  ลุนาชัย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นพี่เลี้ยง 

         จากนั้นมีการถ่ายภาพรวมและมอบประกาศนียบัตรให้น้องๆ ทั้งสองประเภท ก่อนให้ทั้งหมดกลับไปพัฒนางานและส่งผลงาน 

         บรรยากาศกิจกรรมด้านล่าง
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com