ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

8 มีนาคม 61 / อ่าน : 2,483

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์ ขึ้นที่ห้อง Sapphire Room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี มีการกล่าวต้อนรับ โดย อ.มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และกล่าวเปิดงาน โดย รศ.จุมพล รอดคำดี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ จากนั้นมีการชี้แจงที่มาและกระบวนการทำงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดย อ.ดนัย  หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการ

           ซึ่งมีการเล่าเรื่อง (Story telling) โดยคุณประชาคม  ลุนาชัย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จากนั้นมีการเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์การนำเสนอประเด็นเรื่องสื่อ-สังคม-สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม ในแง่มุมต่างๆ” โดย อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการอิสระ (ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ), อ.ศศิน เฉลิมลาภ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (ประเด็นสิ่งแวดล้อม), รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ม.ราชภัฎนครปฐม (ประเด็นสุขภาวะในชุมชน), คุณจะเด็ด เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (ประเด็นความรุนแรง), คุณนรรณ วงศ์พัวพันธุ์ SpecialPlaza.comและกลุ่มThis Able me (ประเด็นกลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง) และมีดำเนินการเสวนาโดย ดร.กันยิกา ชอว์  และ อ.จำรัส จันทนาวิวัฒน์

        จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาผลงาน ตามประเภทสื่อ ได้แก่ ประเภทคลิปวิดิโอสั้น  (Short Clip) ห้อง Sapphire Room 1 โดย ทีมวิทยากร ประกอบด้วย คุณพัฒนะ จิระวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณบุญชัย กัลยาศิริ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณอุมาพร ตันติยาทร โปรดิวเซอร์รายการสารคดีโทรทัศน์ บริษัท บุญมีฤทธิ์ จำกัด, คุณสาธิต  สมสุข เป็นอดีตช่างภาพรายการกบนอกกะลา  ปัจจุบันเป็นช่างภาพฟรีแลนช์ ถ่ายทั้งพรีเซนต์ สารคดี, คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า

          ประเภทงานเขียน สารคดี เรื่องเล่า พร้อมภาพประกอบ ห้อง Sapphire Room 2 โดย ทีมวิทยากร ประกอบด้วย อ.ชมัยภร  แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, คุณธารา  ศรีอนุรักษ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, คุณประชาคม  ลุนาชัย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

           บรรยากาศกิจกรรมด้านล่าง

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com