เวลาว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร ที่ชุมชนบางลำพู เด็กๆ ที่นี่มีหน้าที่เป็นไกด์

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 15 มกราคม 61 / อ่าน : 763




คุณคิดว่ากิจกรรมยามว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร อาจไม่พ้นเล่นเกมหรือดูทีวีเกือบทั้งวัน แต่เด็กๆ ในชุมชนบางลำพูมีหน้าที่เป็นไกด์ พวกเขาใช้เวลาว่างหาความรู้และของดีในชุมชนตัวเอง และจัด Walking Tour พานักท่องเที่ยวเข้าไปเดินรู้จักกับชุมชนของพวกเขา ซึ่งหารายได้เข้าชุมชนไม่น้อยและยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขารักและหวงแหนชุมชนตัวเองด้วย


ปฏิทินกิจกรรม













แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com