นิทานชุมชน... เสน่ห์บางลำพู ตอน บางลำพูของฉัน

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : , 11 กันยายน 58 / อ่าน : 3,266


เรื่องของเด็กๆ ที่ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมนั้น มีออกมาเรื่อยๆ จนทำให้ใครต่อใครที่รู้จักและพบเห็นขนานนามให้เด็กๆ เหล่านั้นว่า “เล็กพริกขี้หนู” เฉกเช่นเดียวกับเด็กๆ และเยาวชนกลุ่มนี้ที่เริ่มต้นทำงานกับชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง จนกลายเป็นพลังสำคัญในการทำกิจกรรมและสร้างสรรค์ชุมชนให้ดีขึ้น จนวันนี้ชุมชนขาดพวกเขาไม่ได้อีกแล้ว... เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ร่วมตัวกันทำงานมามากกว่า 13 ปี โดยใช้ชื่อกลุ่มของตัวเองว่า “ชมรมเกสรลำพู” ...

           ชมรมเกสรลำพู ทำงานในพื้นที่ ชุมชนบางลำพู ชุมชนที่มีเรื่องราวมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ รากเหง้าทางวัฒนธรรมสำคัญๆ ที่มีเรื่องเล่าขานมาอย่างยาวนาน ด้วยความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นย่านเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้ทั้งชาวไทย และต่างประเทศจะต้องเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมแทบทุกวัน และเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชุมชนให้เข้าใจง่าย ..วันนี้ ชมรมเกสรลำพูได้ทำหนังสือ “นิทานชุมชน...เสน่ห์บางลำพู  ตอน บางลำพูของฉัน ขึ้นเพื่อถ่ายถอดเรื่องราวของชุมชน นำเสนอของดีของเด่นในชุมชน ทั้งวิถีชีวิต อาหาร บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ ฯลฯ ออกมาในรูปแบบของนิทานการ์ตูน ภาพถ่าย ภาพวาด และบอกเรื่องราวชุมชนให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ เพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้อ่านที่ต้องการอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบางลำพู แต่ไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่าน 5 ตัวละครหลัก คือ ป้านิด(คุณอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู) และแทนตัวเยาวชนในชมรมเกสรลำพูผ่าน เด็กหญิงแก้มใส, เด็กชายรถแข่ง, เด็กชายตุ้ยนุ้ย และเด็กหญิงยิ้มแฉ่ง 

               จากนั้นการ์ตูนทั้ง 5 ตัวนั้นจะนำผู้อ่านรู้จักกับสถานที่ต่างๆ ในชุมชนบางลำพู เริ่มที่ สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ, พระที่นั่งสันติชัยปราการ, ประติมากรรมวิถีชีวิตบางลำพู, “ต้นลำพู” ดั้งเดิมที่เป็นที่มาของชื่อ “บางลำพู”, สะพาน “ฮงอุทิศ”, ชุมชยวัดสังเวช, ชุมชนวัดสามพระยา, ข้าวต้มน้ำวุ้น, ชุมชนวัดใหม่อมตรส, ชุมชนพานถม, ชุมชนบวรรังสี, ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์, ชุมชนเขียนนิวาส์น ตรอกไก่แจ้ และ พิพิธบางลำพู 

              ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆ ของหนังสือ “นิทานชุมชน... เสน่ห์บางลำพู  ตอน บางลำพูของฉัน นี้คือ เด็ก และเยาวชนในชุมชน และสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนนอกชุมชนหรือที่ต้องการศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ต้องการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนบางลำพู..

               บางลำพูเป็นย่านเก่าเขาเล่าขาน   ประวัติศาสตร์เป็นตำนานแหล่งเรียนรู้ 

               ศิลปวัฒนธรรมยังค้ำชู                 จนวันนี้เป็นครูรู้ที่มา

               บางลำพูพูดได้ใคร่ขอบอก           ใคร ใคร ขออยากรู้คู่ศึกษา

               เป็นเรื่องเก่าเล่าขานกาลก่อนมา    ถึงเวลาให้ทุกท่านได้อ่านดู

               บางลำพูฤกษ์ดีวันนี้หนอ              ไม่ต้องรอหนังสือที่อยากถาม

               บางลำพูไม่เคยหลับทุกโมงยาม    เสน่ห์งามตามวัฒนธรรมของบางลำพู

ประพันธ์โดย ป้านิด อรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู  (เขียนให้กับหนังสือเล่มนี้)                                 

              หนังสือ “นิทานชุมชน... เสน่ห์บางลำพู  ตอน บางลำพูของฉัน เป็นอีกหนึ่งงานที่ “ชมรมเกสรลำพู” ได้สร้างสรรค์ออกมา ผ่านการสนับสนุนจากโครงการ “พลังสื่อผลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”  (Active Citizen and Media for Change) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรามสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ พิพิธบางลำพู หรือติดต่อขอได้จาก ชมรมบางลำพูผ่านเฟสบุ๊ค ชมรมเกสรลำพู เมื่อได้ลองอ่านแล้วนอกจากจะสนุกตามตัวการ์ตูนนำทั้ง 5 แล้ว ยังได้ความรู้และเข้าใจชุมชนบางลำพูมากขึ้นแน่นอน...

          ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]