การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (ตอนที่ 3)

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 4 ตุลาคม 60 / อ่าน : 591


สื่อการสอนเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (ตอนที่ 3) 

 โครงการกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในการสืบสานภูมิปัญญา 

การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยครูนุสรา เตียงเกตุปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com