ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลงานเรื่อง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 กันยายน 60 / อ่าน : 104


           วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งคณะกรรมการโครงการประกวดผลงาน เรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาท โดยมี นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการโครงการฯ ผู้สนับสนุน ผู้ได้รับรางวัล และดารานักแสดง ร่วมงาน

     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการโครงการฯ และผู้สนับสนุนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลการที่ 9 ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติสืบไป

    โอกาสนี้ ยังได้มอบรางวัลทูตความดีของโครงการให้แก่นายมาสุ จรรยางค์ดีกุล นางสาวมทิรา ตันติประสุต ร้อยโทหญิง พิมดาว พาณิชสมัย และนางสาวพรพรรณ ฤกษ์อัตการ ด้วย

 
 
 

 

     สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล มีจำนวน 35 ผลงาน โดยได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 แต่ละประเภทผลงาน ประกอบด้วย ประเภท

1.Short Film ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Ded - Media จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ทีม Match Stick Production จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.Short Animation ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม A Little good จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

3.Photography Series ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย 4 ทีม จากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. Poster ระดับมัธยมศึกษา จากเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          ทั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 และ ณ ลานอิเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 16-31 ตุลาคม 2560 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com