มหกรรมหุ่นกระติบและหุ่นฟาง วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 9 กุมภาพันธ์ 67 / อ่าน : 166


พบกับหุ่นน้อยที่ไม่น้อย ฝีมือ ปราชญ์ชาวบ้านนำโดย ครูเซียง ปรีชา การุณ ผู้คิดค้นและนำกระติ๊บข้าวมาสร้างสรรค์เป็นหุ่นในรูปแบบต่างๆ

 

 

ครั้งนี้เราจะพบผลงานยิ่งใหญ่นี้ได้ใน         </div>
        <br/>
        <div id= /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(13).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(14).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(8).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(10).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(12).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(11).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(7).jpg /files/gallery/1_2024-02-09_3798/พระไหล_(9).jpg


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]