“ศิลปะเบาใจ” นำเสนอใน Workshop panel งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 9 (FAR9) ภายใต้แนวคิดงาน “ทักษะ ศิลปะ ปรัชญา แห่งอุษาคเนย์”

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 14 กันยายน 66 / อ่าน : 48


“ศิลปะเบาใจ” นำเสนอใน Workshop panel งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 9 (FAR9) ภายใต้แนวคิดงาน “ทักษะ ศิลปะ ปรัชญา แห่งอุษาคเนย์”

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2566 ณ Performing Arts Studio สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทดลองปรับกระบวนการศิลปะเบาใจให้มีความกระชับและสามารถดำเนินกิจกรรมทั้งหมดให้ครบกระบวนการได้ภายใน 3 ชั่วโมง และขยับจาก “พื้นที่โฮงสินไซ” มาสู่พื้นที่ “โรงละคร” เป็นครั้งแรก

.

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบจากการดำเนินกิจกรรมกระบวนการศิลปะเบาใจในงาน Soul Connect Fest @Lido กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ทำให้ทีมวิทยากรเห็นว่า กระบวนการศิลปะเบาใจสามารถนำไปใช้ได้ในทุกพื้นที่และเหมาะกับผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย ซึ่งในงานประชุม FAR9 จัดการเวิร์คชอปในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 30 คน มีผู้เข้าร่วมอายุตั้ง 7 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุ และมีความหลากหลาย อาทิ เด็ก นักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการละครประยุกต์จากภาควิชาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมทำให้เห็นว่า “ศิลปะเบาใจ” สามารถนำไปใช้ในการเวิร์คชอปนอกพื้นที่ได้ โดยให้ความสำคัญกับหัวใจของกิจกรรม รวมถึง การสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับโฮงสินไซ โดยเฉพาะกลวิธีการนำกิจกรรมด้วยการเล่าเรื่อง “สินไซ”

ขอขอบคุณข่าวและภาพต้นฉบับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชญ อัคพราหมณ์

.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส #สสส #โฮงสินไซ #ศิลปะเบาใจ #far9thปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]