การอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน สาวะถีดีคัก ของโครงการสาวะถีดีคัก จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 15 มิถุนายน 66 / อ่าน : 971


การอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน สาวะถีดีคัก ของโครงการสาวะถีดีคัก จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

กำหนดการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน “สาวะถีดีคัก” วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566

======

วันที่ 19 มิถุนาย 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์ชัย บ้านสาวะถี หมู่ 21
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.30 น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

                    โดยนางนงนุช ศิริภูมิ ผู้ประสานงานโครงการสาวะถีดีคัก

เวลา 10.00 น. อบรมเรื่องการเล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญ ของดีของฝาก

                    โดย อ.สุมาลี สุวรรณกร นักสื่อสารมวลชนและผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “การสื่อสาร
สร้างสรรค์”

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ค้นหาจุดเด่น สถานที่สำคัญ และของดีของฝากของชุมชนสาวะถี พร้อมฝึกการนำเสนอ
เวลา 15.30 น. ปิดการอบรมวันแรก
วันที่ 20 มิ.ย. 2566 ณ ศาลาสินไซวัดไชยศรีบ้านสาวะถีหมู่ 8
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนร่วมอบรม

เวลา 09.30 น. กล่าวทักทายและต้อนรับวิทยากร โดยนางมาลี เสาร์สิงห์ ที่ปรึกษาโครงการฯ
เวลา 10.00 น. อบรมเรื่อง “เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์” 

                    โดย อ.วิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ มัคคุเทศก์ขอนแก่นและนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ฝึกการนำเสนอแบบเสมือนจริงในสถานที่จริงวัดไชยศรี
เวลา 15.30 น. ปิดการอบรมวันแรก
 


หมายเหตุ – อาหารว่างบริการในห้องอบรมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]