ตื่มศิลป์ ตื่มสุข เติมเต็มอีสานสร้างสรรค์

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 16 มีนาคม 66 / อ่าน : 153


ตื่มศิลป์ ตื่มสุข เติมเต็มอีสานสร้างสรรค์

ตื่มศิลป์ ตื่มสุข” เติมเต็มด้วยศิลปะวัฒนธรรม เพื่อความสุขของคนภาคอีสาน และความสุขของคนอีสาน ยังแสดงออกมาเป็นมูลค่าการเติบโตของศิลปะวัฒนธรรมอีสานสร้างสรรค์ ส่งต่อสู่สายตาคนทุกผู้ เล่าผ่านความหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

...มนต์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมอีสานสามารถบอกเล่าอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งในหลายมิติ โดยเฉพาะห้วงเวลาของความสุข ที่ไม่ว่าใครก็ตามคงไม่อยากให้จางหายไป...

.

ตื่มศิลป์ ตื่มสุข” ถูกดึงมาจากแนวคิดสำคัญของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง Regional (enlight) sation”

“ตื่ม” เป็นภาษาลาวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว แปลว่า เพิ่ม, เติม, แถม เมื่อ “ตื่มศิลป์ ตื่มสุข” ถูกเพิ่มเข้ามาให้เป็นอีกมิติหนึ่งของตื่มบ้านตื่มมือง มิติกิจกรรมของ “ตื่มศิลป์ ตื่มสุข” จึงกลายเป็นการเติมเต็มเข้าไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม เพื่อความสุขของคนภาคอีสาน โดยนำเสนอรูปแบบกิจกรรมผ่านศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานในรูปที่น่าสนใจ ซึ่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น หลากหลาย จากวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน ทั้งกิจกรรมการแสดง อาหาร งานช่าง งานฝีมือ การเวิร์กช็อป การเสวนา การฉายภาพยนตร์สั้น ซึ่งกิจกรรมดึงเอาศักยภาพเรื่องการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นั้น มาพัฒนาชุมชน จาก 4 พื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ครั้งนี้ โดยมีขอนแก่น 2 จุด คือ โฮงสินไซ พื้นที่ที่บูรณาการเรื่องธรรมชาติ-วัฒนธรรม-ศิลปะ,ชุมชนสาวะถี เที่ยวสาวะถีวิถีสุข,จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ เมืองไดโนเสาร์ พื้นที่งานบุญ งานประเพณี และอีกหนึ่งคือบ้านดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

.

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบแขนงต่าง ๆ การสื่อสาร การออกแบบชุดกิจกรรมหรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในภาวะวิกฤต ก่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดการพึ่งพาตนเองได้

.

กิจกรรมของภาคีเครือข่ายแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้น 1-9 เมษายน 2566 นี้ ต่างมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คน โดยใช้ศิลปะในการพัฒนาระบบสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งยังส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน บนพื้นที่ที่กำลังจะเป็น Urban Public Space ของเมือง และจะทำให้คนได้แรงบันดาลใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และขณะเดียวกันแรงบันดาลใจนี้ จะทำให้ชุมชนที่ทำงานด้วยเข้มแข็ง คนทำงานก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมแรงเสริมพลังในการทำงานปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]