ศิลปะสร้างสรรค์ สู้ซึมเศร้าวัยเรียน (Trainer Session) 14 – 15 มกราคม 2566 นี้

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 13 มกราคม 66 / อ่าน : 65


ศิลปะสร้างสรรค์ สู้ซึมเศร้าวัยเรียน (Trainer Session)

 

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 14 – 15 มกราคม 2566 นี้ โครงการสื่อสร้างสรรค์ด้วยศิลปะบำบัด พัฒนาต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน(Creative Art Therapy and Sustainable Learning Process for Community) จัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ สู้ซึมเศร้าวัยเรียน (Trainer Session) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ชั้น 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

.

.

 

ภายในงานวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 พบกับกิจกรรมทำสมาธิด้วยดนตรีบำบัด การแชร์ความคิดในกลุ่มผู้เข้าร่วม ตามด้วยกิจกรรมรูปร่างความรู้สึกด้วยดนตรี ดนตรี 3 เพลง และบทสนทนาเรื่องโรคซึมเศร้า กับ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ Deconstruction The Depression ถอดโครงสร้างกลไกซึมเศร้า

จากนั้นพบกับกิจกรรม ฮู้ ฮัม ฮัม : เชื่อมโยงร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก , กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิต และการแชร์ความคิดในกลุ่มผู้เข้าร่วม ตามด้วยบทสนทนาเรื่องโรคซึมเศร้า กับ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

Empathizing Inter – generational: ทุกข์เข้าร่วม จึงร่วมทุกข์ และปิดกิจกรรมวันแรกด้วย กิจกรรมอธิษฐาน

.

.

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 พบกับ กิจกรรมเปิด : พื้นที่หัวใจ การแชร์ความคิดในกลุ่มผู้เข้าร่วม และกิจกรรมเชื่อมโยงร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก จากนั้นพบกับบทสนทนาเรื่องโรคซึมเศร้า กับ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ Emotional Awareness ตามด้วยหน้ากากอารมณ์ และบทสนทนาเรื่องโรคซึมเศร้า กับ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ Dancing in Open Space สุดท้ายปิดกิจกรรมด้วยกิจกรรมอธิษฐาน

 

ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ที่ https://www.facebook.com/artculture4h และที่ https://www.facebook.com/artfieldtherapy/

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]