โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม "อำเภอสหัสขันธุ์" โดยบริษัท สหัสขันธ์ุ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 11 มกราคม 66 / อ่าน : 59


สวัสดีปีใหม่ 2566 เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้จะนำเรื่องราวดีๆ จากการทำงานของเครือข่ายการทำงาน ภายใต้การสนับสนุนการทำงานโดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในปีที่ผ่านมามาฝาก

วันนี้เริ่มต้นที่เครือข่ายน้องใหม่เมื่อปีที่ผ่านมานั่นคือ โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม "อำเภอสหัสขันธุ์"

ซึ่งจะพาไปดู กลุ่มแปรรูปปลานิลเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว" แหล่งผลิต "ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ" โดยบริษัท สหัสขันธ์ุ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด

ไปชมสิ่งที่เกิดขึ้นของพี่น้องเครือข่ายการทำงานของเราที่นี่

 

 

ซึ่งในโพสต์ถัดๆ ไปเราจะพาไปดูอะไรกันอีกติดตามได้ที่นี่ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือที่ www.artculture4health.com

ยินดีต้อนรับน้องใหม่กับการทำงานที่เยี่ยมยอด อย่างบริษัท สหัสขันธ์ุ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัดจร้าา ...

#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สหัสขันธ์ุ #จูราสสิก #แอนด์ #ทราเวล #โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม #โครงการ #พัฒนา #ต้นแบบ #วิสาหกิจ #เพื่อสังคม ชมพิศ ปิ่นเมือง เสน่ห์บางลำพูปันศิลป์ ปันสุขart4d ชมพิศ ปิ่นเมือง

------

.

.

ข่าวจากข่าวสด : แปรรูปปลาส่งขายออนไลน์

.

นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีกลุ่มอาชีพริมเขื่อนเข้าร่วม 6 ตำบล จำนวน 30 คน ชมขั้นตอนผลิตปลาแดดเดียวและปลาส้ม บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ มีโรงพาราโบราโดมพลังงานแสงอาทิตย์ ตากปลาแดดเดียวและปลาแห้ง มีผู้สนใจสินค้าสั่งทางออนไลน์จำนวนมาก

กลุ่มชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมเขื่อนลำปาว เดิมมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาอยู่แล้ว เป็นสินค้าชุมชนที่ทำแบบครัวเรือนมีพ่อค้ามารับซื้อหรือบางกลุ่มนำไปขายส่งตลาด มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวเกรียบปลาซิวแก้ว ปลาสวายแดดเดียว ปลาสวายแผ่น ปลานิลหย็อง เป็นสินค้าต้นแบบพร้อมที่จะพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว การอบรมครั้งนี้จะเป็นการขยายฐานการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงกลุ่มหาวัตถุดิบ หรือชาวประมงพื้นถิ่น ที่จะต้องหาปลามาส่งกลุ่มแปรรูป

.

.

.ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]