ฉลอง 200 ปี มัสยิดจักรพงษ์ มัสยิตแห่งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 25 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 211


ฉลอง 200 ปี มัสยิดจักรพงษ์ มัสยิตแห่งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์ 


          ชวนชมภาพบรรยากาศงานฉลอง ฉลอง 200 ปี ณ มัสยิดจักรพงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บางลำพู ย่านเก่าแก่ของกทม. นี้เองค่ะ โดยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 : นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปร่วมงานร่วมกับสัปบุรุษมัสยิดจักรพงษ์ พร้อมกันนี้ นายศานนท์ได้เป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความยินดีกับการเฉลิมฉลองว่า


 

“ เมือง คือผู้คน และเมืองไม่สามารถขาดผู้คน ขาดวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานดั้งเดิม ฉะนั้น กทม. พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ทำให้เกิดงาน กิจกรรมในเมืองให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดพหุวัฒนธรรม รากวัฒนธรรมเช่นนี้มากขึ้น “


ซึ่งภายในงานนี้ ยังได้มีการออกร้านค้า อาหารมากมายกว่า 30 ร้านค้า โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับทางมัสยิดเพื่อสมทบทุนใช้จ่ายในกิจการของมัสยิด และยังมีเสวนาเรื่อง “มัสยิดหลังแรกในเกาะรัตนโกสินทร์” พร้อมภาพเก่าๆของพระนครในสมัยก่อนด้วย


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่: FB มัสยิดจักรพงษ์

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]