ขยายเวลา : เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่ ร่วมงานกับเรา , โดย : admin , 24 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 778


แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565 

 

 

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หรือ หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการออกแบบดีไซน์, สาขาวารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจงานด้านการสื่อสาร และมีความถนัดในการใช้เครื่องมือในการทำงานด้านการสื่อสารได้                        
 • สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ และใช้โปรแกรมในการทำงานตัดต่อวีดีโอได้ (Adobe Premiere,  Adobe Illustrator) (หากทำได้ดีพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่อง
 • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน 

 • ดูแลและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระจายข่าวโครงการ และการติดตามเก็บข่าวสารของโครงการ
 • ร่วมจัดและหนุนเสริมงานประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ และนำมาสื่อสารเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบข้อความ ภาพ วีดีโอ ลงในช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน
 • อื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย

 

อัตราเงินเดือนการันตี : 15,000 บาท / เดือน

 

ส่งรายละเอียดส่วนตัว ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา  

ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS 

 

ที่ คุณฤทัยรัตน์ ไกรรอด     ที่อีเมล์ : [email protected]

หรือตามที่อยู่ : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

สอบถามรายละเอียดที่ 062-516-2928

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]