อิ่มมนต์รส ชาวโคกสลุงสืบสานอาหารพื้นถิ่น

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 664


บ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเรื่องของการถ่ายทอดเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คืออาหารการกินนั่น อิ่มมนต์รสวันนี้จะพามา ลิ้มรสอาหารของคนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ รับรองว่าแซบไม่แพ้ที่ไหน 

"ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง" เป็นกลุ่มวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี เป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่เป็นรอยต่อของคนไทยกับคนอีสานจึงรับวัฒนธรรมที่ดีงามมาผสมผสานกันในวิถีดั้งเดิมของตนเอง มีอัตลักษณ์โดดเด่น กล่าวคือ "พูดเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลต้องมีสลุง"  คำขวัญของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงคือ "ผ้าขาวม้างาม ถุงย่ามสวย ล้อมด้วยพนังกั้นน้ำ แหล่งวัฒนธรรมไทยเบิ้ง"  มีจุดชมวิวที่สวยงามพนังกั้นน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ "เขื่อนของพ่อ"ที่เป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงคนบ้านเรา ....เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีบ้านพักโฮมสเตย์ ที่ได้พักกับชาวบ้านและสัมผัสกับวิถีชุมชนจริงๆ สนใจติดต่อมาได้จ้า...น้ามืด..084-978-6782


อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]