พิธีมอบทุนและปฐมนิเทศ โครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้

25 ตุลาคม 65 / อ่าน : 101

 

พิธีมอบทุนและปฐมนิเทศ โครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม Century Park Hotel ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้ จัดพิธีมอบทุนและปฐมนิเทศและพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานต้นแบบ prototype ให้กับเยาวชน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ

โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Design Action Hero : ดีไซน์ดีมีแต่ได้ ได้แก่ :
1. GachaThani หัวข้อ Thailand’s Soft Power Remake
2. F PROJECT หัวข้อ Thailand’s Soft Power Remake
3. GLISTEN หัวข้อ Green Business – Design for community
4. Healhearth หัวข้อ Green Business – Design for community
5. Bio-case หัวข้อ Green Business – Design for community
6. Domestic+City Unit หัวข้อ Creative Playground
7. ใต้โต๊ะดรำฟ หัวข้อ Creative Playground
8. Hatyai Connext หัวข้อ Creative Playground
สำรอง
9. SLAND AND SCOUT หัวข้อ Thailand’s Soft Power Remake
10. GASTROFILM หัวข้อ Thailand’s Soft Power Remake

โดยในกิจกรรมนั้นเริ่มต้นด้วยการกล่าวตอนรับและชี้แจงเงื่อนไขในการพัฒนาผลงานต้นแบบ Prototype โดย อาจารย์ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จากนั้นมีการชี้แจ้งระเบียบและขั้นตอนการรับทุน โดย คุณเบญจพร แก้วเพ็ง นักวิชาการพัฒนาด้านระบบสื่อ ตามด้วยการปฐมนิเทศและพบพี่เลี้ยง โดย ทีมวิทยากร
คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการที่ปรึกษา art4d
คุณอรศิริ ประวัติยากูร Head of Content บริษัท The 1 App, Central Group
คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล CEO / Business Innovation & Transformation บริษัท FireOneOne

ทั้งนี้ปิดท้ายด้วยพิธีมอบทุน โดย อาจารย์ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ art4d ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 10 ทีม มา ณ ทีนี้

ชมภาพกิจกรรมที่นี่

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]