ยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคมสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ : โครงการวิสาหกิขชุมชนเพื่อสังคม Social Enterprise (SE)

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 25 ตุลาคม 65 / อ่าน : 130


 

ที่สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่นี่่มีของดีมากมาย
สมกับการเป็นหนึ่งในโครงการวิสาหกิขชุมชนเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) ที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในครั้งนี้


มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ติดตามได้ที่นี่

#สหัสขันธ์ #กาฬสินธุ์ #ของดี #มากมาย
#โครงการวิสาหกิขชุมชนเพื่อสังคม #Social #Enterprise #SE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]