“นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี” @บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น 17 กันยายน 2565

22 กันยายน 65 / อ่าน : 53

“นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี” @บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น 17 กันยายน 2565


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาจารย์มานพ แย้มอุทัย , ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมกับ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ และอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ ผู้ติดตามประเมินผลโครงการ ร่วมกิจกรรม“นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี” @บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น พ้อมกับร่วมเปิดสำนักงานสาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่นามูนแม อย่างเป็นทางการร่วมกับ “พระครูบุญชยากร” เจ้าอาวาสวัดไชยศรี

หลังจากเปิดสำนักงานสาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่นามูนแม แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่นามูนแม เพื่อร่วมกิจกรรมดำนาที่นามูนแม เสร็จแล้วได้เดินางไปชมการซ้อมการแสดงของหมอลำคณะ “ระเบียบวาทศิลป์”ที่เฮือนหมอลำระเบียบวาทศิลป์ และตามด้วยเดินทางไปวัดโพธิ์ชัย บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับขวัญผู้มาเยือน , รับประทานอาหารเย็นแบบ “พาแลงเสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี” , ชมการแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี จาก “โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)” จากนั้นร่วมพูดคุยแนะนำบ้านสาวะถี โดยคุณพ่อวิรัตน์ สอนศักดา มัคคุเทศก์ชุมชน ประธานสภาตำบลสาวะถี โดยมีนายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีให้การต้อนรับ ปิดท้ายด้วยการเต้นบาสโลปกับชุมชน


#เสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี
#สาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม
#เที่ยวสาวะถีวิถีสุข
#ขอนแก่นแดนหมอลำ
#ระเบียบวาทะศิลป์
#เที่ยวสาวะถีวิถีสุข
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#SE
#สื่อศิลป์SE
#SEสาวะถี
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]