เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ อำเภอสหัสขันธ์

21 กันยายน 65 / อ่าน : 90

 

เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ อำเภอสหัสขันธ์
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 ทางแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ได้จัดกิจกรรม “เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย”ที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม(สื่อศิลป์SE) ที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
โดยในวันที่ 17 นี้ เริ่มช่วงเช้าด้วยการร่วมตักบาตรกับชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ที่ถนนสายบุญ สหัสขันธ์ไดโนโรด พร้อมการร่วมคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชน หลังจากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) เที่ยวชมวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) กราบพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย ชมพิพิธภัณฑ์พระเครื่อง อุโบสถไม้จากใต้เขื่อนลำปาว เจดีย์สังฆนิมิต โดยมีผู้บรรยายนำเที่ยว คือ นายนิรันดร์ วอแพง

ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง แหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ และชมการประกอบอาชีพของชาวบ้านบริ้วณเขื่อนลำปาว ด้วยแพอาเล็ก
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]