เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ อำเภอสหัสขันธ์

21 กันยายน 65 / อ่าน : 30

เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ อำเภอสหัสขันธ์เมื่อวันที่ 16 และ 17 กันยายน พ.ศ.2565 ทางแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ได้จัดกิจกรรม “เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย”ที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม(สื่อศิลป์SE) ที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.โดยในวันที่ 16 กันยายน 2656 เริ่มกิจกรรมด้วยกาาเยี่ยมชมเรือนตากปลา และลานแปรรูปปลาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา จากนั้นเดินทางไปชมการแสดงคองก้าโบราณ และชมสถานที่ตั้ง บริษัท สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล ที่ทำการของวิสาหกิจเพื่อสังคม สหัสขันธ์ เพื่อชมการสาธิต และชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อาทิ การสาธิตการประดิษฐ์พานบายศรี โดยกลุ่มชาวบ้านโนนสามัคคี ตำบลโนนบุรี กลุ่มประดิษฐ์ธุงมงคล กลุ่มชาวบ้านตำบลโนนบุรี ผลิตภัณฑ์ต้นแบบการแปรรูปปลา , เสื้อไทยสหัสขันธ์ , ผ้าข้าวม้า ผ้าพันคอ ทอมือพร้อมนั่งรถรางนำเที่ยว ชมสถานที่ต่างๆเช่น มัคคุเทศก์ชุมชน นางนฤมล สิงห์เงา พระธรรมวิทยากร จุดวัดวัดพุทธาวาสภูสิงห์ พระณัฐพล รตนโพธิ นักเล่าเรื่อง จุดสะพานเทพสุดา นายสัมฤทธิ์ จัตตุเทน ลงแพ ให้อาหารปลากระชัง จากนั้นในช่วงเย็นร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพาแลง ชมการแสดงจากชุมชน และร่วมเต้นคองก้า


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]