ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ร่วมกับ สสส. ส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สหัสขันธ์เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 21 กันยายน 65 / อ่าน : 72


ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ร่วมกับ สสส. ส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สหัสขันธ์เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน 

ที่กาฬสินธุ์  (วันที่ 16-17 กันยายน 2565) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ร่วมกับ สสส. ส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สหัสขันธ์เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน อำเภอสหัสขันธ์เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อต่อยอดด้านการท่องเที่ยว อาชีพ และเศรษฐกิจฐานราก โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสหัสขันธ์ จัดโปรแกรมสหัสขันธ์เที่ยวสนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย เต้นคองก้าเมืองเก่า ชมแหล่งเรียนรู้แปรรูปปลา เยี่ยมชมศูนย์โอทอปจำหน่ายของฝากอำเภอสหัสขันธ์


นายประภาส นวลเนตร นายมานพ แย้มอุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พร้อมคณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ในตำบลโนนศิลา ตำบลโนนบุรี ตำบลภูสิงห์ และตำบลสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise   ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนทางการเงิน พร้อมร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปปลาแหล่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล ที่จัดตั้งขึ้นโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อำเภอสหัสขันธ์ โดยจัดโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน “สหัสขันธ์ท่องเที่ยวสนุกสุขใจ อิ่มท้องนอนสบาย” ซึ่งได้ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงคองก้า จากนั้นเดินทางมาที่จุดโอทอป จำหน่ายของฝากสินค้าอำเภอสหัสขันธ์ และนั่งรถรางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ ที่วัดสักกะวัน หลุมขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์ ร่วมกิจกรรมพาแลงชมการแสดงจากชุมชน พร้อมร่วมตักบาตรถนนสายบุญ สหัสขันธ์ไดโนโรด ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนยอดเขาภูสิงห์ กราบพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย (พระนอน) ที่วัดพุทธนิมิต ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]