วิถีสามัญ ถิ่นมโนราห์ ในงาน ภูมิปัญญาแผ่นดินถิ่นมโนราห์ ที่หลาดใต้โหนด จ.พัทลุง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 13 กันยายน 65 / อ่าน : 91


วิถีสามัญ ถิ่นมโนราห์ ในงาน ภูมิปัญญาแผ่นดินถิ่นมโนราห์ ที่หลาดใต้โหนด จ.พัทลุง


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่หลาดใต้โหนด ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมกับภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม จ.สงขลา @Ska heritage และคณะทำงาน ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เพื่อร่วมงานภูมิปัญญาแผ่นดินถิ่นมโนราห์ ที่หลาดใต้โหนด จ.พัทลุง หนึ่งในกิจกรรมเปิดตัวโครงการน้องใหม่ที่ร่วมทำงานพัฒนาชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (สื่อศิลป์SE) จ.พัทลุง ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในกิจกรรมพบกันการแสดง ดนตรีของเยาวชน อ.ควนขนุน / มัคคุเทศก์เยาวชนหลาดใต้โหนด นำชม กิจกรรม การสาธิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม “หลาดใต้โหนด” ได้แก่ การสาธิตผ้ามัดย้อม / การทำขนมเทศกาลเดือนสิบ / การจัดหมฺรับ (หมะ-หรับ) ในเทศกาลเดือนสิบ / การทำต้ม (ข้าวเหนียวใบกระพ้อ)
การออกร้านและสาธิต การทำสาคูต้น การสาธิตของเครือข่ายชุมชน ภูมิปัญญา ปราชญ์พื้นบ้าน
ชม ช็อป ชิม อาหารพื้นบ้านของพัทลุง : แกงส้มไหลบัว ปลาดุกร้าทรงเครื่อง ข้าวยำสมุนไพร น้ำชุบพรก แกงเคยปลา ไข่ปลาทอด ผลไม้ตามฤดูกาล ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จากกระจูด กะลามะพร้าว ตาลโตนด ไม้ไผ่ หญ้าแฝก การแกะหนังตะลุง และจับจ่ายใช้สอยกับการออกบูธแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวของชุมชนเครือข่ายในจังหวัดพัทลุงอีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีการถอดบทเรียน บอกเล่าประสบการณ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม บอกได้เลยว่าน่าแระทับใจมากๆ


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]